Перелік усіх послуг:

25-02 Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
25-04 Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання
25-05 Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання
25-06 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання
25-07 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання
25-08 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації
25-09 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації
09-03 Державна реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)
09-04 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
09-05 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)
09-08 Державна реєстрація змін складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)
09-09 Державна реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)
09-10 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)
09-11 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)
09-12 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням
09-13 Державна реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)
09-14 Державна реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)
09-15 Державна реєстрація фізичної особи підприємцем
09-16 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)
09-17 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)
09-18 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)
09-19 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)
09-20 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)
25-10 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
25-11 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання
25-12 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
25-13 Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, обєднання професійних спілок
25-14 Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, обєднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
25-15 Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, обєднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
25-16 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, обєднання професійних спілок
25-17 Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, обєднання професійних спілок
25-18 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, обєднання професійних спілок
25-19 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, обєднання професійних спілок в результаті реорганізації
25-20 Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, обєднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
25-21 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, обєднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документі
25-22 Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, обєднання організацій роботодавців
25-23 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, обєднання організацій роботодавців в результаті ліквідації
25-24 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, обєднання організацій роботодавців
25-25 Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, обєднання організацій роботодавців
25-26 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, обєднання організацій роботодавців в результаті реорганізації
25-27 Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
25-28 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
25-29 Державна реєстрація внесення рішення про припинення структурного утворення політичної партії
25-30 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії
25-31 Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації
25-32 Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії
25-33 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
25-34 Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
25-35 Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
25-36 Державна реєстрації припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації
25-37 Державна реєстрація припинення творчої спілки,територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації
25-38 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
25-03 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
42-01 Дозвіл на спеціальне водокористування
35-01 Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
35-02 Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
24-04 Реєстрація місця проживання
24-05 Зняття з реєстрації місця проживання
28-03 Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
26-12 Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
26-14 Повідомлення про початок виконання будівельних робіт На підставі будівельного паспорта
26-13 Повідомлення про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
26-15 Повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт
26-16 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації
26-17 Зміни до декларації про готовність об’єкта до експлуатації
26-18 Зміни до декларацію про початок виконання будівельних робіт
26-20 Декларація про готовність об’єкта до експлуатації, який збудований на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт
26-19 Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт
31-03 Вклеювання до паспорта громадянина України (у формі книжечки) фотокартки при досягненні громадянином 25- або 45-річного віку
20-05 Довідка про розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування громадянам, які прибули на постійне місце проживання з інших країн
14-01 Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної родини
15-54 Надання висновку щодо погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
15-01 Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
15-02 Погодження паспорту опорядження фасаду будівлі
15-03 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки
07-12 Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
15-04 Оформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди
15-05 Рішення про надання пріоритету на розміщення зовнішньої реклами
15-06 Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами
15-07 Продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами
15-08 Договір на розміщення зовнішньої реклами
15-09 Подовження терміну дії договору на розміщення зовнішньої реклами
15-10 Надання викопіювання з генерального плану міста Білгорода-Дністровського Одеської області
15-11 Надання викопіювання з Плану зонування (зонінгу) міста Білгорода-Дністровського Одеської області
07-13 Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
16-01 Надання дозволу на перепоховання останків померлих
07-15 Повідомлення про внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт
16-02 Надання ордера (дозволу) на видалення зелених насаджень
16-03 Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою
07-16 Декларація про готовність до експлуатації об’єкта
07-17 Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації
16-04 Акт обстеження зелених насаджень при розробці проекту виділення земельної ділянки
07-18 Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт
16-05 Акт обстеження зелених насаджень на видалення аварійних, сухостійних і фаутних зелених насаджень
07-20 Декларація про готовність об’єкта до експлуатації, який збудований на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт
05-21 Видача довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (3 ДФ)
21-11 Видача довідки про перебування (не перебування) на квартирному обліку
21-12 Прийняття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов та включення їх до пільгових списків
21-13 Зняття громадян з обліку потребуючих поліпшення житлових умов та виключення з пільгових списків
21-14 Вилучення житлового приміщення із переліку службових
21-15 Надання житловому приміщенню статусу службового та закріплення його за підприємством, установою, організацією
21-16 Надання службового житла громадянам, які відповідно до законодавства мають право на отримання такого житла
21-17 Надання жилих приміщень громадянам, які перебувають на квартирному обліку потребуючих поліпшення житлових умов за місцем проживання
21-18 Надання жилих приміщень громадянам, які перебувають на квартирному обліку потребуючих поліпшення житлових умов за місцем роботи
21-19 Зміна договору найму житлового приміщення за згодою всіх повнолітніх членів сім'ї
21-20 Зміна договору найму житлового приміщення за рішенням суду
42-05 Дозвіл на спеціальне використання (у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення)
36-02 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
36-04 Здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку великотонажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі
36-03 Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів
27-01 Реєстрація декларації про утворення відходів
27-06 Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів (у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення)
32-02 Анулювання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)
32-01 Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)
31-01 Оформлення та видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України у формі книжечки
31-02 Оформлення та видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України у формі картки
31-04 Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого
31-05 Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном
31-06 Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм дитини (у тому числі термінове оформлення)
31-07 Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм (у тому числі термінове оформлення)
18-19 Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
18-20 Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
18-21 Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування
18-22 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (надання у власність)
18-23 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду (надання в оренду)
18-24 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування (надання у користування)
18-25 Припинення права власності на земельну ділянку (добровільна відмова)
18-26 Припинення права оренди на земельну ділянку (добровільна відмова)
18-27 Припинення права користування на земельну ділянку (добровільна відмова)
18-28 Поновлення (продовження) договору оренди земельної ділянки
18-29 Дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється
18-30 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності з метою подальшого продажу у власність
18-31 Продаж земельних ділянок комунальної власності (затвердження звіту про експертну грошову оцінку)
18-32 Надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду
18-33 Внесення змін до договору оренди землі
18-34 Надання дозволу на визначення ідеальної частки в користуванні земельною ділянкою та на укладання договору на право ідеальної частки в користуванні земельною ділянкою
18-35 Надання дозволу на укладання договору на право ідеальної частки в користуванні земельною ділянкою (у разі переходу права на нерухоме майно)
18-36 Припинення договору на право ідеальної частки в користуванні земельною ділянкою (у разі переходу права на нерухоме майно)
18-37 Згода на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
18-39 Дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок
18-40 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок
09-01 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця
09-02 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
09-06 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
09-07 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)
18-41 Дозвіл на оформлення договору оренди земельної ділянки (в разі переходу права оренди від попереднього орендаря)
18-42 Дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
18-43 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
18-44 Дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
18-45 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
18-46 Продовження терміну дії рішення Білгород-Дністровської міської ради
18-47 Дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок
18-48 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок
18-06 Надання в орендне користування нерухомого майна комунальної власності
18-07 Надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна комунальної власності
18-08 Надання згоди на передачу нерухомого майна комунальної власності в суборенду
18-09 Розірвання договору оренди майна комунальної власності
18-10 Переукладання та внесення змін до договору оренди нерухомого майна комунальної власності
18-11 Заява про участь у конкурсі по наданню в орендне користування нерухомого майна комунальної власності
18-12 Прийняття здійснених невід'ємних поліпшень орендованого майна комунальної власності
18-38 Внесення змін до рішень міської ради
40-01 Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
40-03 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
40-04 Оформлення паспорту прив'язки тимчасової споруди.
40-54 Надання висновку щодо погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
40-55 Надання висновку щодо погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,цільове призначення якої змінюється.
40-56 Надання висновку щодо погодження технічної документації із землеустрою.
37-02 Здійснення повідомної реєстрації колективних договорів
37-03 Видача особі висновку про доцільність призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи, або особи, цивільна дієздатність якої обмежена.
37-04 Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу.
23-01 Видача витягу з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки
23-02 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
23-03 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
23-04 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
23-05 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
23-11 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
23-07 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
23-08 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
23-10 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації
23-12 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку
23-14 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
23-15 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
23-16 Видача довідки із звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
23-13 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу
43-20 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
43-23 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
43-49 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в зв'язку з викупом (вилученням) для суспільних потреб
43-50 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в зв'язку з викупом (вилученням) для суспільних потреб
43-51 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення.
43-21 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної власності у постійне користування
43-24 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки державної власності в постійне користування
43-19 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
43-22 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
43-47 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок
43-48 Погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок
43-52 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту
43-53 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту
43-25 Припинення права власності на земельну ділянку (добровільна відмова)
43-26 Припинення права оренди на земельну ділянку
43-27 Припинення права користування на земельну ділянку (добровільна відмова)
23-09 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
07-14 Прошу зареєструвати повідомлення про початок виконання будівельних робіт
07-19 Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт
10-01 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно
10-02 Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно
10-03 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
10-04 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
10-05 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
10-06 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
10-07 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
44-01 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно
44-02 Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно
44-03 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
44-04 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
44-05 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
44-06 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
44-07 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
23-06 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку