Опис послуги

Код: 36-04
Назва: Здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку великотонажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі
Суб'єкт надання: Головне управління Держпраці в Одеській області
Строк надання: 30 календарних днів
Платність послуги: безоплатно
Інформаційна картка: завантажити

Необхідні документи

1. Заява про надання адміністративної послуги встановленого зразка;

2.Документи, які посвідчують особу суб'єкта звернення (пред'явити для ідентифікації особи);

3.Ідентифікаційний код ( пред'явити для заповнення заяви), а також:

Реєстрація технологічних транспортних засобів:

- паспорта ( для повнолітньої фізичної особи віком від 16 до 18 років),свідоцтва про народження (від осіб віком до 16 років);

- документів, що підтверджують правомірність придбання технологічного транспортного засобу;

- наказ про призначення посадової особи, відповідальної за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспортного засобу ( для юридичної особи);

- експлуатаційної документації;

- документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час реєстрації, та послуг за проведення технічного огляду;

- сертифікату відповідності, свідоцтва про визнання відповідності, декларації про відповідність для технологічного транспортного засобу, на який розповсюджуються відповідні вимоги;

- акт технічного огляду:

- позитивний висновок експертизи, проведеної фахівцями експертно-технічного центру, на відповідність технологічного транспортного засобу нормативно-правовим актам з охорони праці України (для технологічних транспортних засобів, виготовлених за межами України чи переобладнаних або самостійно зібраних).

При першій реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів є необхідним дотримуватись вимог розділу \/ІІ Податкового Кодексу України, зокрема щодо наявності у власника зазначених транспортних засобів квитанції або платіжного доручення про сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а у разі звільнення платника від сплати збору - відповідного документа, що дає право на користування такими пільгами.

Подання заяви про проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва про реєстрацію і номерного знака може здійснювати уповноважена власником технологічного транспортного засобу особа за його дорученням, посвідченим у встановленому порядку.

Перереєстрація технологічних транспортних засобів:

- свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб), паспорта ( для повнолітніх фізичних осіб та осіб віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для віком до 16 років);

- документів, що підтверджують правомірність придбання чи використання технологічного транспортного засобу, вузлів і агрегатів, які мають ідентифікаційні номери, у тому числі довідки про встановлення вузла або агрегату з обмінного чи резервного фонду суб’єкта господарювання, скріпленої його печаткою;

- свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу;

- акта технічного огляду технологічного транспортного засобу;

- документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час перереєстрації, та послуг за проведення технічного огляду.

Подання заяви про проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва про реєстрацію і номерного знака може здійснювати уповноважена власником технологічного транспортного засобу особа за його дорученням, посвідченим у встановленому порядку.

Зняття технологічних транспортних засобів з обліку:

- юридичних осіб), паспорта ( для повнолітніх фізичних осіб та осіб віком від 16 до 18 років), свідоцтва про народження (для віком до 16 років);

- свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу;

- акта технічного огляду технологічного транспортного засобу або акта на списання основних засобів, заяви – для фізичних осіб;

- акта ліквідації основних засобів;

- документів, що підтверджують оплату вартості бланків, номерних знаків, виданих під час перереєстрації, та послуг за проведення технічного огляду.

До заяви додається також номерний знак технологічного транспортного засобу, що знімається з обліку.

Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів:

- тимчасова реєстрація технологічного транспортного засобу здійснюється у разі: тимчасового ввезення на територію України під зобов’язання про зворотне вивезення. При цьому реєстраційний документ і номерний знак на технологічний транспортний засіб, якщо він був зареєстрований за межами України, здаються до експертно-технічного центру, а замість них видаються свідоцтво про реєстрацію і номерний знак із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію «Особливі примітки» строку їх дії. Первинні реєстраційний документ і номерний знак повертаються власникові після закінчення строку тимчасової реєстрації:

- передачі технічного транспортного засобу у довгострокову оренду (лізинг) та позичку. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію видається із зазначенням у розділі свідоцтва про реєстрацію «Особливі примітки» строку його дії, що визначаються строком дії договору оренди (лізинг) або позички. При цьому первинні свідоцтво про реєстрацію і номерний знак здаються до експертно-технічного центру, а після закінчення строку тимчасової реєстрації повертаються власникові.

Після закінчення строку тимчасової реєстрації технологічний транспортний засіб вважається незареєстрованим.

Подання заяви про проведення реєстраційних дій, отримання свідоцтва про реєстрацію і номерного знака може здійснювати уповноважена власником технічного транспортного засобу особа за його дорученням, посвідченим у встановленому порядку.

Бланки заяв