Опис послуги

Код: 31-04
Назва: Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого
Суб'єкт надання: Відділ з оформлення паспортних документів управління з питань надання адміністративних послуг (Білгород-Дністровська міська рада)
Строк надання: Розмір адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у строк: - не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,2 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року; - не пізніше ніж через сім робочих днів з дня оформлення заяви-анкети - 0,4 розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
Платність послуги: завантажити
Інформаційна картка: завантажити

Необхідні документи

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особа подає:

1) заяву-анкету встановленого зразка;

2) заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв'язку з його втратою або викраденням у довільній формі; 3) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України);

4) паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні);

5) свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, - у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку;

6) документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника – у разі подання документів законним представником;

7) документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати.

Для оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16- річного віку, заявник також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1)документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку подається одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру.

Внесення до заяви-анкети та у подальшому у паспорт громадянина України для виїзду за кордон написання складових імені «прізвища» та «імені» здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженою постановою КМУ від 27.01.2010 № 55.

За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, подається письмова заява (довільної форми) та документ, що підтверджує зазначений факт, а саме:

- паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини;

- документ, що підтверджує факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку;

- раніше видані паспорта на ім’я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями.

Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Оригінали документів (крім документів, що підтверджують сплату адміністративного збору) повертаються особі або її законному представнику після оформлення